Galatron

- riešenia pre Vaše technológie

 

priemyselné riadiace systémy

software pre priemyselnú elektroniku

 vstavaná elektronika prístrojov

aplikácie jednočipových mikropočítačov

GSM riadiace a zabezpečovacie zariadenia

snímače a meranie fyzikálnych veličín

servis priemyselnej elektroniky

referencie

 

kontakt:
Galatron
Michal Gala
Krosnianska 45
040 22 Košice 
tel,fax:
+421 55 3049062
e-mail: g a l a @ a t l a s . c z